Bli medlem - Svenska Oldsmobileklubben

Go to content

Main menu:

Klubbinfo
 

BLI MEDLEM I SVENSKA OLDSMOBILEKLUBBEN


Medlemskap kan vinnas efter skriftlig ansökan hos klubbens styrelse som har att besluta härom, eller genom inbetalning på postgirot. Medlem äger rätt att närvara vid styrelsemöte, dock ej yttra sig, annat än under övriga frågor. Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller förordningar eller som genom grov vårdslöshet skadat föreningens anseende, egendom eller disponerande lokaler kan uteslutas ur klubben genom beslut vid årsmöte eller allmänt möte. Medlem som utesluts äger ej rätt att få erlagd avgift eller del därav.

År 2018 är avgiften 350 SEK per enskild medlem per år samt 375 SEK för två medlemskort i samma familj, extrakortet ger även den andre i familjen rätt att rösta vid åsmötet.

OBS!
Viktigt är att ni skriver i vem som betalningen avser. Glöm ej avsändares namn och adress. Nya medlemmar anger "Ny medlem" på inbetalningen och i övrigt ska alltid medlemsnumret anges.

Medlemsavgiften betalas in på postgiro 63 86 988-7.
Glöm inte att ange ditt namn och adress på blanketten.

Uppgifter på ditt bilinnehav (för matrikeln) anges på särskild blankett som du får när du väl blivit medlem.

Stödmedlem
Att bli stödmedlem till Svenska Oldsmobile Klubben kostar 275 SEK per år.
För dig som har en bil av annat märke kan bli stödmedlem och få tillgång till klubbens försäkring, det vill säga om ditt fordon uppfyller kraven.
Detta är även för dig som inget fordon har men vill stödja klubbens verksamhet.
Obs! Detta är ett begränsat medlemskap (se även information om detta i våra stadgar).

Klubbens adress är:
SVENSKA OLDSMOBILEKLUBBEN
c/o Tommy Hagewald
Stentorpsgatan 4 B
723 43 Västerås
 

 
 
 
Back to content | Back to main menu