Bilar och redskap i lantbruket

För att kunna driva ett jordbruk krävs en lång rad olika maskiner och fordon, beroende på vilken sorts verksamhet det handlar om. Många lantbrukare gör också bruk av bilar, som lastbilar och elbilar, för att kunna transportera produkter och människor dit det behövs. Bland de olika maskinerna som används i lantbruket hittar vi bland annat skördetröskan, traktorn, plogen, harven och såmaskinen.

Ett annat vanligt redskap är en cementblandare, som baserat på behov kan drivas utan el eller med en traktor. En traktordriven cementblandare kan användas för att gjuta en grund eller ett golv till byggnader på gården. Kellfri erbjuder förutom robusta cementblandare även en stor mängd andra produkter för lantbruket, vilket gör det möjligt för dig att effektivt bruka jorden.

Bilar på gården

I lantbruket används ofta transportbilar som gör det möjligt att transportera saker som verktyg och spannmålsprodukter. Att transportera många saker på en gång i en rymlig transportbil sänker också driftkostnaderna, vilket gör den till ett kostnadseffektivt transportmedel. För att underhålla bilarna på gården kanske du behöver vända dig till en skicklig plåtslagare, som rätar ut bucklor eller byter ut rostiga detaljer. Plåtslagare har specialistkompetens inom bilplåt och kan återställa dina bilar till perfekt skick.

Lantbruksmaskiner på gården

Förutom en betongblandare kan du behöva många andra maskiner för att sköta jordbruket. Skördetröskan används för att skörda spannmål, och består av ett tröskverk och ett skärbord. Skärbordet skär av grödan och utför därefter en inmatning av den i tröskverket. Här avskiljs kornen från boss och halm. Halmen kan finfördelas och spridas ut längs med tröskans arbetsbredd, alternativt matas ut i strängar som därefter tillvaratas.

Traktor och plog

Ett annat vanligt fordon på gården är traktorn, som används för att bogsera, släpa och ge kraft åt olika jordbruksredskap. Traktorn kan också användas för att driva cementblandare. Med en jordbrukstraktor underlättas driften betydligt, tack vare dess mångsidighet. Att koppla till en frontlastare gör det också möjligt att använda den som en lastmaskin.

Plogen är ett välkänt jordbruksredskap som använts för odling i årtusenden. Dess främsta användningsområde är att kultivera jorden innan plantering sker av växter och frösådd. Plogen kan luckra upp matjorden, mylla ner skörderester samt gödsel, och bekämpa ogräs. Plöjningsprocessen går till så att plogen förs framåt och då lyfter upp remsor av matjordsskiktet. Därefter läggs remsorna tillbaka igen på marken men åt andra hållet. Detta ger en uppluckring av jorden och påskyndar förmultning av växtrester och det gamla rotlagret.

Harv och såmaskin

Harven är ett annat effektivt jordbruksredskap som används för markbearbetning. Harvningen sönderdelar jordytan och luckrar upp den, och skiljer sig från jordfräsar genom att de kan bearbeta hela markytan. Såmaskinen brukar användas för att så utsäde, där moderna såmaskiner också kan lägga på handelsgödsel samtidigt.

Rekommenderade artiklar